Krowaz Silahları ve Özellikleri

Warrior Silahlarının Özellikleri

1.Sweet Kiss: Atak yapıldığında %1 olasılıkla düşmana sahip olduğu HP buff’ını siler. Bu etki PUS itemleri (undy sc, 2k Sc vs. ) içinde geçerlidir ancak 4 saniye sonra tekrar aktif hale gelirler.
2.Weak Dwarf (Bombastic Giant): Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 10 saniye süreyle düşmanın büyütür ve defansının %30’unu siler.
3.Undefeatable (Dimension Failure): Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 5 saniye süreyle TP yapılmasını, Descent olmasını, Blink atmasını engeller.
4.Chaos (Great Confusion): Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 3 saniye süreyle skill ve pot kullanamaz.

Nebiros: Tek el Spear

Baal: Çift El ile tutulan Axe

Wirinom: Çift el ile tutulan Sword

Suikastçı ve Okçu Silahlarının Özellikleri

1.Weak Dwarf (Bombastic Giant): Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 10 saniye süreyle büyütür ve defansını %30 azaltır.
2.Lousy Pickpocket: Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 2 saniye süreyle düşmanı silahsız bırakır.
3.Undefeatable:  Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 5 saniye süreyle TP yapılmasını, Descent olmasını, Blink atmasını engeller.
4.Severe Diet (Restricted diet): Atak yaptığınızda %1 düşmanın 2 saniye süreyle Pot kullanmasını engeller.
5.Warm Downpour (Fire Rain) Windforce: Atak yaptığınızda %5 olasılıkla, atak yapmış olduğunuz alandaki herkese 250 hasar verir.

Raum: Dagger

Windforce: Bow

Mage Silahlarının Özellikleri

Mage silahları elemente göre isim alır. Fulitol (FR), Faun (LR) ve Molok (ice) .

Fulitol / Faun / Molok: Staff

1.Aztec Gold: Atak yaptığınızda %1 olasılıkla düşmanın alacağı iyileştirme etkilerini “iki kat” hasar olarak yansıtır.

2.Trainer Kate: Atak yaptığınızda %1 olasılıkla düşmana 3 saniye süreyle kaula çevirir ve yeteneklerinin kullanımını engeller.

3.Undefeatable: Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 5 saniye süreyle TP yapılmasını, Descent olmasını, Blink atmasını engeller.

Priest Silahlarının Özellikleri

Leonar: Tek el ile tutulan Mace

1.Weak Dwarf(Bombastic Giant): Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 10 saniye süreyle düşmanın boyutunu büyütür ve defansını azaltır.
2.Mean: Atak yaptığınızda %5 olasılıkla düşmanın görüşünü 2 saniye süreyle kısıtlar.
3.Undefeatable:  Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 5 saniye süreyle TP yapılmasını, Descent olmasını, Blink atmasını engeller.

Gab: Shield

1.Gab’s Adamant: Saldırı aldığınızda %1 olasılıkla aktif olarak, 3 saniye süreyle fiziksel hasar almanızı engeller. Kendinize tekli heal atamazsınız.


2.Gab’s Blessing: Saldırı aldığınızda %1 olasılıkla aktif olarak, 3 saniye süreyle büyüsel hasar almanızı engeller. Mageler tarafından TP edilemezsiniz.

Kurian / Porutu Silahı ve Özelliği

1.Sweet Kiss:  Atak yapıldığında %1 olasılıkla düşmana sahip olduğu HP buff’ını siler. Bu etki PUS itemleri (undy sc, 2k Sc vs. ) içinde geçerlidir ancak 4 saniye sonra tekrar aktif hale gelirler.
2.Weak Dwarf: Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 10 saniye süreyle düşmanın boyutunu büyütür ve defansını azaltır.
3.Undefeatable (Dimension Failure):  Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 5 saniye süreyle TP yapılmasını, Descent olmasını, Blink atmasını engeller.


4.Chaos (Great Confusion): Atak yaptığınızda %1 olasılıkla 2 saniye süreyle düşman yeteneklerini ve iksirlerini kullanamaz.

Nepilim: İki el iletutulan Spear

You may also like...