Human Chat Görevi – Moradon Merchant Clark (El Morad Castle)

1- [Descendant of Hero] Festival Preparation

[Moradon Merchant] Clark NPC’si ile göreve başlıyoruz. Görevi tamamlıyoruz ve yeni görevimizi alıyoruz.

2- [Descendant of Hero] Preparation is the best party

Kalluga Valley haritasında bulunan Ancient adlı yaratıklardan keserek görevde istenen eşyaları topluyoruz. (5 adet Aged Wine) Görevi [Secret Agent] Clarence‘e teslim ederek 1 Milyon EXP, 50 NP ve silah (istediğimizi seçerek) ödülümüzü alıyoruz.

3- [Descendant of Hero] Preparation is the best party

Asga Village‘de bulunan Bloodon adlı yaratıklardan 5 adet Meat of the Blood Don toplamamız isteniyor. Eşyaları toplayıp, [Secret Agent] Clarence‘e teslim ederek ödüllerimizi (1 Milyon EXP, 50 NP, Weapon Breaker kolluk ve Festival Preparation Box) alıyoruz. (Görevin verdiği kolluğu alırken sınıfınıza uygun parçayı almayı unutmayınız.)

4- [Descendant of Hero] Preparation is the best party

Önceki görevde tarafımıza verilen Festival Preparation Box eşyasını El Morad Castle‘da bulunan [Imperial Palace Chef] Veros adlı NPC’ye teslim ediyor ve ödülümüzü (125 bin EXP 30 bin Coin ve Completed Festival Cooking) alıyoruz.

5- [Descendant of Hero] Let’s Start The Festival!

Önceki görevden aldığımız Completed Festival Cooking eşyasını [Moradon Merchant] Clark adlı NPC’ye vererek görevi tamamlıyoruz. (Ödül: 125 bin EXP ve 10 bin Coin)

6- [Descendant of Hero] The more, the merrier.

Quest için Moradon‘da bulunan KaishanCougar ve Menissiah adlı NPC’leri gezerek itemleri temin edip görevi teslim ediyoruz. (Ödül:250 bin EXP 50 bin Coin)

7- [Descendant of Hero] Attack

[Captain Polkwein ile konuşmamız isteniyor.

8- [Descendant of Hero] Unidentified Attack

Eslant haritasında bulunan [Sage of Islant] Agatha adlı NPC ile konuşmamız isteniyor.

9- [Descendant of Hero] Identity of the Monster

20 adet Harpie kesmemiz isteniyor. Görevi tamamladıktan sonra, teslim ediyor ve ödüllerimizi (2 Milyon EXP, 50 NP ve Map of Monster’s Den) alıyoruz. (Görevde verilen başlığı alırken sınıfınıza uygun parçayı almayı unutmayınız.)

10- [Descendant of Hero] I’m asking for permission

Önceki görevde tarafımıza verilen eşyayı [Captain] Polkwein‘e teslim ederek görevi tamamlıyoruz. (Ödül: 125 Bin EXP ve 30 Bin Coin)

11- [Descendant of Hero/Boss] Horrible Spoil

Eslant haritasında bulunan Grendel adlı yaratıktan Right Arm of Grendel eşyasını elde etmemiz bekleniyor. Yaratığı keserek istenen eşyayı alıyoruz ve görevi [Captain] Polkwein‘e teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz. (25 Milyon EXP 150 NP 2 Certificate of Victory)


KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 29.625.000

You may also like...